طراحی و توسعه نرم افزارهای تخصصی ریلی

نرم افزار PSRMOV

سیستم PSRMOV یک مجموعه مرکب از راه حلهای سخت افزاری و نرم افزاری به منظور نمایش گرافیکی اطلاعات سایت راه آهن (و یا راه) می باشد. این سیستم با هدف تولید، مدیریت و نمایش اطلاعات مختلفی از سایت راه آهن، نظیر تصاویر ویدئویی، اطلاعات مکانی و توصیفی توسعه داده شده است.
ادامه ...