مدیریت و برنامه ریزی

مدیریت و برنامه ریزی

شرکت پویش صنعت ریلی با بکار گیری متخصصان پرسابقه در عرصه ریلی تیم توانمندی در زمینه مدیریت و کنترل پروژه تشکیل داده است. در این شرکت کلیه پروژه ها با بهترین کیفیت در کمترین زمان به ثمر می نشینند، سابقه فعالیتها نیز گواه بر این مطلب می¬باشد که پروژه های این شرکت با موفقیت همراه بوده و بعضاً از سطح کیفی مورد درخواست کارفرمایان نیز فراتر رفته است. بی تردید تخصص و توانایی پرسنل این شرکت و جذب دانش خارج از سازمان با استفاده از مشاوران توانمند در این موفقیتها موثر بوده اند ولیکن به جرات می توان گفت علت اصلی این امر علاقمندی پرسنل به کار خود و سبک مدیریت آرمانی در این شرکت می باشد.